- Innsamlingen vil starte fra skolene, sier leder i kommunekomiteen for TV-aksjonen, Christen Engeloug.

Han har, sammen med resten av komiteen som består av Helle Jordbræk, Anne Lise Jensen, Torill Langseth, Sonja Vatn og Hilde Mari Bjørke, vært på møter i samarbeidutvalgene og med FAU ved skolene for å skape en tettere kobling mellom TV-aksjonen og skolene i Løten.

- Vi har utfordret et par klassetrinn til å bli bøssebærere, sier Engeloug.

Fin måte å gjøre dugnad på

Har du vært bøssebærer før så trenger vi deg i år også. Og har du aldri prøvd før så er det ikke for sent å bli med. Ta kontakt med Christen Engeloug eller Servicekontoret om du vil bidra. Selve TV-aksjonen går av stabelen søndag 22. oktober. Det vil antakeligvis bli utdeling av bøsser og roder fra kl. 14.00 ute på skolene. Med det nye opplegget, hvor skoleklassene engasjeres, håper Engeloug at vi klarer å dekke opp hele bygda med bøssebærere. 

- Aksjonen blir sosial og hyggelig, sier han, og legger til:

- Formålet er veldig godt og veldig aktuelt. I barnebarnet mitt sin klasse på Ådalsbruk er det åtte ulike nasjonaliteter. Å delta på TV-aksjonen er en fin innføring i hva dugnadsarbeid er for noe. 

Redd barna

Pengene i årets aksjon går til barn som lever i krig og konflikt. Aksjonen har fått navnet "La barn leve i fred". Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, DR Kongo og Norge. Pengene skal spesifikt brukes til:

  • Å sikre barn i krigsrammede områder muligheten til å gå på skolen.
  • Å gjenforene bortkomne barn med familiene sine.
  • Å støtte tidligere barnesoldater.Å trygge lekeområder der barn ferdes.
  • Å hjelpe til med å bearbeide vonde opplevelser.
  • At barn som har flyktet til Norge, får en aktiv fritid.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og har blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i innsamlede midler per hode og antall frivillige.  

Du kan gi ditt bidrag til TV-aksjonen med kontanter i bøssene, ved bankoverføring, VIPPS eller Spleis. Løten kommune fortar også en ringerunde til lokalt næringsliv for deres bidrag. Løten kommune har vedtatt å gi tre kroner per innbygger til TV-aksjonen.

Les mer om digital innsamling

Les hvordan du blir en Superbøssebærer

Les mer om hva pengene skal brukes til i hvert enkelt land