Oppmøtet i Løten ligger noe under landsgjennomsnittet. Her kan du se valgoppmøtet for hele landet samlet. 

Opptellingen utover valgkvelden endret langt på vei de resultatene vi fikk etter opptellingen av forhåndsstemmene. I tabellene under framgår også endringen fra valget for fire år siden. Du kan og se hvor mange mandater det enkelte parti får i henholdsvis kommunestyret og fylkestinget. 

Her kan du se resultatet for kommunestyrevalget for Løten 2023

Her kan du se resultatet for fylkestingsvalget for Løten 2023

Slik har vi stemt i de ulike kretsene i Løten: