De som jobber i oppvekstsektoren i Løten ønsker å invitere de som har barn i barnehagealder i Løten til en kveld der dere kan bli bedre kjent med de ulike tjenestene og tilbudene som er for de yngste barna i kommunen. Kvelden er for alle, både de som har barn i privat og offentlig barnehage, samt de som har fått plass fra høsten av.

Program for kvelden

  • Hva satses det på innen oppvekstsektoren i Løten, og hva er viktig for å gi et godt tilbud og et godt oppvekstmiljø for alle.
  • Hvem er vi som jobber med og rundt de yngste barna og deres familier.
  • Hvilke tilbud har kommunen og de frivillige organisasjonene til barnefamilier?

Ingen påmelding, det er bare å møte opp. Vel møtt!

barn ute og lager maling i snøen