- Vi blir bedre rustet og får mer kompetanse. Det er forebyggende arbeid som er veldig viktig, sier sykepleier Cicilie Widsteen. 

Hun har tatt på seg brillene og er inne i en virtuell verden hvor hun får opplæring i forebygging av vold og trusler, inkludert vurdering av risiko, egen sikkerhet og deeskalering. 

Moderne opplæring

VR-teknologi er en velprøvd metode som gir svært god læringsopplevelse og læringsutbytte i trygge omgivelser. VR-teknologi benyttes i mange sektorer og utdanningsinstitusjoner.

- Innkjøp av VR-briller er et tiltak som gjør læring mulig på en ny og kostnadseffektiv måte, noe som er særdeles gunstig i trange økonomiske tider, sier Vigdis Kjendlie, virksomhetsleder for utvikling og digitalisering. 

Brillene er tilgjengelig for alle ansatte i Løten kommune. De er utplassert på to lokasjoner: Løten Virke og Løten helsetun. Det er laget en rutine for utlån av brillene som de ansatte finner i kvalitetssystemet.

- Løten helsetun er kanskje den arbeidsplassen hvor vi får størst gevinst ved bruk av ny teknologi, da det er flest opplæringsmoduler knyttet til helse, sier Kjendlie.

Et annet faktum er at VR-brillene muliggjør opplæring alle tider på døgnet, samt at de ansatte blir tatt kortere ut av tjenesten enn ved tradisjonelle kurs.

- Det er fint å kunne stikke bort og ha opplæring når man har tid, så kan man diskutere med andre etterpå, sier Widsteen.

Krav til opplæring

Arbeidstilsynet krever at arbeidsgiver skal legge til rette for opplæring innenfor vold og trusler og førstehjelp.

- Å bruke VR-briller er mer effektivt enn tradisjonelle nettkurs. Her gjør du noe i stedet for å bare sitte og klikke seg igjennom, sier fagutviklingssykepleier Laila Jenssveen.

dame med VR-briller og ei dame som sjekker at de sitter ordentlig på

- Ja, her kommer du inn i situasjonen og føler at du er til stede, supplerer Widsteen. 

Fagutviklingssykepleier med hovedansvar for velferdsteknologi og superbruker av VR-brillene på Løten helsetun, Marius Stråbø Johansen, synes det er en fin form for læring.

- Man kan føle seg mer fokusert når man bruker brillene. Du får ikke gjort noe annet samtidig og blir fullt fokusert på det du skal gjøre. 

Ansatte i alle aldre er allerede i gang med bruk av VR-brillene. Tilbudet er til alle ansatte, men passer kanskje spesielt godt for ansatte i helse og omsorg, skole og NAV, som kan møte på store utfordringen i arbeidshverdagen.

- Målet er å få trygge ansatte på jobb, smiler Jenssveen. 

en mann og en dame med VR-briller

- Det er veldig fint at Løten tar i bruk ny teknologi som et nytt verktøy for å løse arbeidsoppgavene, avslutter Jenssveen.