Et oppdrag hos oss er både meningsfullt og spennende. Du vil få muligheten til å hjelpe barn/ungdom i å gi innhold og mening i deres fritid. Som fritidskontakt jobber du ofte individuelt, men kan også jobbe med flere/i grupper.

Våre tjenestemottakere er barn og ungdom med ulike utfordringer sosialt og/ eller med funksjonsnivå, med behov for bistand til økt aktivitet på fritiden.


Dette passer for deg som:

  • Har interesse av å jobbe med unge mennesker og et ønske om å bidra til at andre får oppleve meningsfulle fritidsaktiviteter
  • Du må ha fylt 18 år
  • Du bør kunne jobbe rundt 12 timer per måned
  • For å skape stabilitet for brukeren er det en fordel at du kan binde deg over en lengre periode
  • Vi trenger både kvinner og menn som fritidskontakter

De fleste oppdrag er tre timer per uke og betales etter kommunens satser, samt fastsatt utgiftsdekning.

Er dette noe for deg? 

Ta kontakt med barn, ungdom- og familietjenesten:

Telefon resepsjonen: 41 47 80 22

Mail: mette.foss@loten.kommune.no eller tildelingsteam@loten.kommune.no