«Ta på din egen maske før du hjelper andre». Dette uttrykket er kjent fra flyreiser, hvor det er viktig at man ved trykkfall sikrer sin egen surstofftilførsel slik at man er i stand til å hjelpe de rundt seg. Dette blir ofte brukt som et bilde på for hvor viktig det er å prioritere å ta vare på seg selv, og særlig sin psykiske helse. Men visste du at det å bety noe for andre er noe av det viktigste for å ha det bra i ditt eget liv? 

Forskere fra hele verden har funnet ut mye om hva som gir god livskvalitet hos mennesker. Foruten de åpenbare tingene som blant annet tilgang på rent vann, nok mat og trygge omgivelser, er det noen faktorer som peker seg ut som viktige for livskvalitet. Australske forskere har jobbet fram et konsept som kalles ABC for psykisk helse, og dette er tatt i bruk flere steder i verden, inkludert i en pågående kampanje i Trøndelag. Formålet er at folk flest skal få mer kunnskap om hva som skal til for å forbedre og ta vare på den mentale helsa si. På norsk er ABC for psykisk helse oversatt til tre råd. Disse tre rådene kan vi se på som mentale vitaminer, og de finnes i mange ulike varianter slik at alle kan finne noe som passer for seg.
 

Gjør noe aktivt
 

Dette innebærer rett og slett å gjøre noe. Det kan være å bruke tid ute i naturen, trene, meditere, grave i jorda i hagen, være sammen med dyr, delta på kurs i noe du er interessert i, lese en bok, gjøre håndarbeid eller spille et instrument. Om du klarer å være fysisk aktiv, blir vitamindosen ekstra stor, og er du samtidig ute i naturen blir den enda større. Det viktigste er likevel at du finner noe du liker å gjøre.

dame som sykler i kulturlandskap
Foto: Ricardofoto

Gjør noe sammen

Dette er selvforklarende, men samtidig er det et vitamin som er vanskelig å få tak i for mange. Mange føler på ensomhet, og det finnes mange grunner til at det kan være vanskelig å lage nye vennskap eller finne seg en gruppe å høre til i. Mennesker trenger å føle tilhørighet. Ikke alle har familie, venner og arbeidsplass hvor de kan finne dette. For noen kan tilhørighet faktisk finnes i den virtuelle verden, som i dataspill. Tilhørighet kan også finnes i nabolaget, frivillige organisasjoner og gjennom grupper for personer med felles hobbyer og interesser, som gågrupper og strikkegrupper.

Gjør noe meningsfullt

Vi trenger alle å føle at vi betyr noe. Mening kan finnes i mye. Det kan være å gjøre en innsats for miljøet og samfunnet rundt deg, som å plukke søppel i nærmiljøet, gi bort klær og ting du ikke trenger, bidra på dugnad, engasjere deg politisk eller rekke opp hånda når det skal velges foreldrerepresentanter i barnehagen eller skolen. Eller kanskje har du en bekjent som du tror setter pris på å få en melding eller bli invitert med på gåtur? Det finnes mange frivillige organisasjoner som ønsker flere hender. Kanskje kan du bidra i besøkstjenester, praktisk bistand til personer som trenger det, hjelpekorps som tilbyr førstehjelp, søk og redning, eller språk-kafeer hvor personer som trenger språktrening får mulighet til å prate norsk. 

Mann som ser på dame steke vafler
Foto: Løten kommune

Dette vitaminet fungerer motsatt av oksygenmasken på flyet. Det er altså slik at hvis du hjelper andre, kan du selv få bedre helse.

I tillegg til de tre viktige vitaminene over, finnes det mange flere råd, og særlig nyttige er disse to: 

Fortsett å lære 
Alle kan lære noe nytt, uansett alder og funksjonsnivå. Finn noe du ønsker å lære, og gå i gang!

birøkter i arbeid
Foto: Lars Martin Bøe

Vær oppmerksom 
Ta deg tid til å legge merke til hvordan du føler deg når du hører musikk du liker eller ser noe vakkert i omgivelsene dine. Hvis du føler deg urolig, glad, spent eller tilfreds, legg merke til hvordan det kjennes i kroppen din. Og tenk over hva du kan være takknemlig for i dag.

Husk på å ta disse vitaminene selv, og spre kunnskapen om dem. Og vit at små endringer kan gi store utslag!

NYTTIGE VERKTØY

www.hodebra.no finnes en rekke praktiske tips til hva man kan gjøre selv.

Dersom du har lettere psykiske plager kan appen Tankevirus, som er utviklet av Helsedirektoratet, være et fint sted å starte for å gjøre noe aktivt for å få det bedre.

Dersom du eller noen nær deg har det vanskelig og ønsker hjelp for å få det bedre, kan du se på kommunens nettsider om tilbud for psykisk helse. Du kan også kontakte fastlege eller helsestasjonen/skolehelsetjenesten. 

Ved fare for liv, for eksempel om du selv eller noen du kjenner er i fare for selvmord, skal du ringe 113. Selvmordsfare er en akutt, livstruende helsetilstand og det finnes hjelp!

Hjelpetelefoner: 
Mental helse: 116 123
Kirkens SOS: 22 40 00 40

For barn og unge:
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
Kors på halsen: 800 333 21
 

Skrevet av Yvonne Hagerup, kommuneoverlege og lege i spesialisering i samfunnsmedisin.