Brdy.no (tidligere Breiband.no) bygger ut med mobilt bredbånd via radiosender fra mast på Rokoberget. De som har åpent utsyn fra pipa kan koble seg på med en sender på taket. Nedslagsfeltet er stort, men man må ha fri sikt til masta på Rokoberget. Stor rekkevidde.
Løten kommune har gått inn med 80 000 kroner i dette prøveprosjektet.

Kontakt www.brdy.no om dette er interessant.