I desember 2020 fikk Løten kommune tilsagn på NKOM midler på 2,2 millioner for utbygging av området rundt Budorvegen. Vi utlyste en konkurranse, hvor HomeNet etter forhandlinger ble kåret som vinner. Kontrakt ble signert i august 2021, og krav til ferdigstillelse er innen 31/12-2022.

Her inngår 185 husstander i målgruppa som vil få tilgang til fibernett og TV tjenester, og finansieringen skjer som et spleiselag med NKOM midlene via fylkeskommunen, investeringer fra utbygger HomeNet, samt en tilknytningsavgift på 1990, inkl. mva pr. husstand som takker ja til fibertilbudet.

Med denne avtalen kan 185 husstander langs Budorvegen sikre seg fiber til en rimelig penge.

Kart over området

Her kan du se hvilket område som skal bygges ut 

Prisen for å etablere fiber med HomeNet er per i dag kr. 1 900,-

Her kan du lese mer om HomeNet sin utbygging i Løten