Kontrakt er inngått med Eidsiva bredbånd. Løten kommune har underskrevet avtale med Eidsiva om utbygging av dette området vest for Jønsrud. I tillegg kommer et område nord for Jønsrud, som Eidsiva bygger ut for egen regning, siden det blir lønnsomt når området vest for Jønsrud blir bygget ut. Dette ligger utenom det som er bevilget av tilskudd fra det offentlige (fylkeskommunen og kommunen). 

Utbygging skal skje i et spleiselag med midlene fra fylkeskommunen, Løten kommune og Eidsiva, samt kostnaden for tilknytning fra de husstander som takker ja til tilbudet om bredbånd. 

Nå kan 173 adresser benytte seg av muligheten for tilkobling til bredbånd. Kostnaden for tilknytning for hver husstand er kr. 9 990, og derfra kan kunden velge type abonnement. 

Det er Eidsiva Bredbånd som behandler forespørsler fra innbyggerne i det aktuelle området, og har du spørsmål eller kommentarer, kontakt Eidsiva Bredbånds kundesenter:

Mail: privat@eidsiva.net
Telefon: 612 00 612
Nettside: www.eidsiva.net

Bakgrunn for utbyggingen:

Løten kommune er tildelt midler fra Hedmark fylkeskommune (26. november 2018) som skal gå til bredbåndsutbygging i et område vest for Jønsrud. Vedtaket er forutsatt at vi bygger ut området som vi opprinnelig har søkt om støtte til, og ut fra det kostnadsbildet som er beskrevet i søknaden. Det området vi har fått støtte til omfatter 77 husstander.  

Området øst for dette kartet – som omfatter Jønsrud og nord til Petersborg har Eidsiva Bredbånd bygget ut for egen regning de siste to årene.