Kort om eiendommen

Vi har gleden av å presentere 5 store, flotte, solrike og byggeklare eneboligtomter på Ådalsbruk i Løten.

Se Finn-annonsen her  (Finn-kode: 287194396)

Beliggenhet

Løten kommune og Ådalsbruk er geografisk plassert mellom Hamar og Elverum som et knutepunkt langs kommunikasjonsaksen Oslo og Trondheim. Arbeidsmulighetene er mange i en stor og felles arbeidsregion.

Ny rv3/25 mot Hamar og Elverum passerer Ådalsbruk, og det er under 1 times kjøring til Oslo Airport Gardermoen via rv3 og E6. I Løten sentrum er det togforbindelse til både Elverum, Hamar og videre mot Oslo. Bybuss 26 Brumunddal-Hamar-Løten går om Ådalsbruk.

I Løten møtes flatbygdene rundt Mjøsa og Østerdalens skoger. I Løten kan du få det beste ut av to verdener med både landlige og urbane kvaliteter. Fra Ådalsbruk er det kort veg til Hedmarksvidda og Budorområdet som har et stort løypenett og utfartsstedet Budor med alpinanlegg, hyttegrend og gjestegård.

Om sommeren er det en rekke turmuligheter i åpent kulturlandskap, skogsterreng og på Hedmarksvidda. Det er kortreiseveg til både Mjøsa og badeplassen Haverbekkvika ved Rokosjøen. Løten har i tillegg et rikt kulturliv og idrettsmiljø.

Reguleringsforhold

Gjeldende reguleringsplan er: Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsendring for del av gnr. 224, bnr. 9 - Slipervegen på Ådalsbruk utarbeidet av Løten kommune 18.02.2016. Tomteutnyttelsen skal ikke overstige %-BYA= 35%. Slipervegen 8 kan bebygges med enebolig eller tomannsbolig. Slipervegen 12 (tomt 6), 14 (tomt 7), 20 (tomt 10)og 22 (tomt 11) skal bebygges med enebolig. Boligens gesimshøyde skal ikke overstige 6 meter, og mønehøyden skal ikke være over 9 meter. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader, eller pulttak. Pulttaket kan ha lavere takvinkel enn 22 grader, dog ikke mindre enn 8 grader. Hver bolig skal ha minimum to biloppstillingsplasser pr. boenhet, inkl. eventuell garasje. Garasjer skal oppføres i èn etasje, og være tilpasset bolighuset mhp. materialvalg, form og farge. Gesimshøyden kan være maksimalt 3 meter, og mønehøyden maksimalt 5,5 meter. Situasjonsplan for bolighuset skal inneholde plassering av garasje. Takvann skal infiltreres på egen tomt. For ytterlige krav til bebyggelse se vedlegg i salgsoppgaven.