Det planlegges for to bygg på området: Det ene med næringsformål (forretning og kontor) og det andre med boligformål. Næringsbygget (som ligger lengst nord på eiendommen ut mot både Stasjonsvegen og Skolevegen) skal bygges først, mens boligblokka igangsettes senere.  

Næringsbygget vil inneholde Løten kommunes nye lokaler for Bristol legesenter og Løten legesenter. 

Reguleringsplan
Reguleringsplanen åpner imidlertid også for muligheten til å bygge forretning og kontor i kombinasjon med boligformål (felt B/F/K). Blokka vil ha inntil 3 etasjer med ekstra etasjehøyde på gateplan. Parkering kan løses på bakkeplan og/eller i parkeringskjeller. Adkomsten til parkeringsplassen er planlagt fra Stasjonsvegen, med videre adkomstmulighet til nabotomta på sørøst-siden.
Den andre blokka sør i planområdet skal avsettes til boliger og vil romme ca. 20 nye boenheter. Boligblokka vil være på 4 etasjer med parkeringskjeller.
 
Hva skjer?
Riving av eksisterende bygg, den gamle bensinstasjonen er igangsatt medio april 2023.

Plandokumenter
Plandokumenter arealplaner.no