OPPDATERING 7. DESEMBER 2022: Siden i høst har det pågått arbeider med rundkjøringen i Prestegårdskrysset. Rundkjøringen fikk en for stor helling som nå er jevnet ut, men nå nærmer det seg slutt på på arbeidet. I uke 50 kommer asfalten, men først skal all massen som er brukt i omkjøringstraséen skal fjernes. Arbeidet vil medføre at det fra onsdag 7. desember vil bli manuell dirigering gjennom rundkjøringen. 

– Krysset vil være åpent for trafikk mens arbeidene pågår, men vi må bruke manuell dirigering. Trafikantene må påregne stopp i trafikken og redusert framkommelighet mens arbeidene pågår.

– Er værgudene med oss og det ikke blir for kaldt vil asfaltarbeidet gå greit. For mange minus kan skape utfordringer både for utstyret vi bruker og for asfalten sier anleggsleder, Bjørn Thingstad i Dobloug entreprenør AS.

Så om alt arbeidet går som planlagt vil krysset åpnes igjen i løpet av uke 50.

OPPDATERING OKTOBER: Rundkjøringen som sto ferdig for ett år siden fikk uheldige stigningsforhold. Arbeidet vil vare i to måneder.

-Tidligere har vi meldt at vi ikke rekker å gjøre noe med krysset før vinteren. En stengning av Chausseen samtidig med stengningene i Veenskrysset ville gitt for store ulemper for trafikantene, sier byggeleder Brede Løvlien.

Byggeleder Brede Løvlien. Foto: Statens vegvesen

- Nå er vi ferdige i Veenskrysset og vi har, sammen med Dobloug Entreprenør, funnet en god løsning for trafikkavviklingen i Prestegårdskrysset.

Kjørebanen skal senkes opptil en halv meter i østre del av rundkjøringen, og Chausseen må derfor stenges i retning mot Ånestad. Furavegen mot Slettmoen og Kirkevegen mot Løten sentrum vil være åpne for trafikk mot Hamar, med begrenset framkommelighet.

Omkjøring er skiltet. Med omkjøring i Brenneriroa og i Prestegårdskrysset anbefaler vi alle som kjører til områdene øst for Prestegårdskrysset å kjøre ny rv. 3/25 til Ånestad.

Busslinje 100 Gjøvik – Elverum og 105 Hamar – Kongsvinger vil benytte omkjøring via ny rv. 3/25, og vil i stengningsperioden ikke betjene holdeplassene Brenneriroa, Slettmoen (mot Hamar), Grøholt, Årsbakk, Krogsti og Ånestadvegen (mot Hamar). For Ånestadvegen (mot Hamar) er alternativ holdeplass Ånestadkrysset (mot Hamar)

Skolebusser kjører ordinær trasé, med omkjøring via Skrinhagavegen.

Alternative holdeplasser vil være Brennerikrysset retning Elverum i begge retninger og Ånestadkrysset retning Hamar.

For mer informasjon om bussruter i Innlandet, se innlandstrafikk.no

Vegarbeidene skal være ferdig innen 31. desember.

Byggelederen ber alle om å følge skiltingen, kjøre forsiktig og ta hensyn til de som arbeider i vegen.

Omkjøring Prestegårdskrysset

Å holde Chausseen åpen gjennom rundkjøringa er ikke mulig, da kjørebanen skal senkes ca. en halvmeter her. (Illustrert med rød strek under) Det tilstrebes imidlertid å holde vegforbindelsen Chausseen vest – Kirkevegen – Skrinnhagavegen – Chausseen øst (illustrert med blå strek under) åpen.