Oppdatert 9. april 2024:
Vegarbeidet i Nordre Kongstadveg starter opp fra og med i dag og vil pågå et par uker fremover. Det blir skiltet med arbeidsmann og kan bli noe redusert fremkommelighet. 

Oppdatering desember 2023:
Tidlig frost/kulde med påfølgende tele har gjort at arbeidet måtte avsluttes for året. Sålangt har man kommet cirka halvveis. Prosjektet vil starte opp igjen så snart forholdende tillater dette. Arbeidet er planlagt avsluttet i løpet av første halvår 2024.

Tidligere informasjon:
Arbeid starter opp i uke 44.

Arbeidet inneholder fjerning av dårlig masser i grunnen, tilføring av nytt bærelag og tilslutt asfaltering. Området vil få en del anleggstransport og delvis endret kjøremønster når arbeidet utføres.