Krysset ble åpnet igjen for trafikk fredag 14. oktober 2022. Det gjenstår en del arbeid, med oppmerking, asfalt på noen gangveger, støyskjerm langs Kirkevegen m.m. Dette arbeidet vil ble ferdigstilt i løpet av november '22.

Bygging av rundkjøring i Veenskrysset pågår 21. mars 2022-14. oktober 2022.

Det skal bygges ny bru over Vingerjessa og rundkjøring i Veenskrysset.
I tillegg skal vann- og avløpsnettet i området fornyes, og støyskjermen langs Kongsvegen sør for Løten sentrum skiftes ut med en ny.

Nyhetsartikkel fra åpningen

Omkjøring via Ådalsbruk eller Ånestad

-I forbindelse med arbeidene må gamle rv. 3 Kongsvegen, Stasjonsvegen inn mot Løten sentrum og Kirkevegen mot Brenneriroa stenges for trafikk. Vegene vil da være stengt for trafikk i tidsrommet 21. mars til 14. oktober. 

Vi jobber imidlertid for å kunne åpne deler av vegnettet så snart det er ferdigstilt. Gang- og sykkelvegen mellom Brenneriroa og Løten sentrum over Veenshøgda vil være åpen i hele byggeperioden. I Veensbakken blir gang og sykkelvegen midlertidig omlagt. Vær obs på endret trasé og anleggsvirksomhet, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

Omkjøringsveger (Kartillustrasjon: Statens Vegvesen)