Våren 2024 vil grisene kunne flytte inn og Norsvin vil kunne fortsette sitt målrettede avlsarbeid, forskning og innovasjon for å øke dyrevelferd, minske klimagassutslipp og sikre en god svineproduksjon over hele verden. 

Når anlegget står ferdig vil det øke kapasiteten på testing av råner fra dagens 3.000 til 5.000 testdyr i året i et bygg på 4500 m2. Anlegget vil bidra til ca. 10 arbeidsplasser i Løten. Før den tid er det 18 500 tonn med masse som skal flyttes, noe som tilsvarer 650 biltilhengere. Det er Fjøssystemer som står for bygging av selve fjøset etter at entreprenør John Galten AS har gjort grunnarbeidene.

Bygget er planlagt for utstrakt bruk av sensorer for å kunne registrere svingninger i grisens miljø og adferd. Blant annet vil kunstig intelligens som utvikles i forskningsprosjektet PigBrother tas i bruk her for å spore grisen kontinuerlig, basert på data fra overvåkningskameraer. Dette vil gi unike data om dyrets helsetilstand og om hvordan dyret oppfører seg mot sine bingekamerater. Kameraovervåkning av alle de 132 bingene på teststasjonen vil gi oss en daglig datastrøm på 4TB, som skal prosesseres og kobles mot grisens DNA. Ved å avle på bedre bingeadferd og bedre helse videreutvikles svinegenetikken for framtidas behov.

Plandokumenter