Fiber til alle 

For om lag 8 millioner kommunale kroner sikres nå bredbåndsdekning i ni områdene i Løten. – Når dette er gjennomført har vi tilnærmet full bredbåndsdekning, jubler ordfører Marte Larsen Tønseth.

Dette er svært viktig for Løtens innbyggere og næringsliv og har vært et mål for oss i kommunen lenge. Derfor er dette en gledens dag, sier Larsen Tønseth.

Jan Gudbrandsen (IKT-rådgiver) forteller at avtalen innebærer fiberutbygging til alle tomtegrenser som omfattes av dette prosjektet. Den enkelte innbygger betaler en etableringskostnad på 1990 kroner for sin husstand, samt legger ned fiber fra tomtegrense til husvegg selv eller betaler utbygger eller andre for å gjøre denne jobben.

Gudbrandsen forteller at utbyggingen starter i sommer. - Målet er å være ferdig med all graving i 2022, slik at det kan ferdigstilles i år, men det kan komme forsinkelser i enkelte områder, slik at utbygger har i sin kontrakt en ferdigstillelse innen utgangen av juni 2023, sier han. 

Ni områder

De ni områdene i avtalen er: Løten vestbygd, Løten sentrum, Løten sør, Segla/Myklegard, Rokosjøen, Vestre Skogbygda, Østre Skogbygda, Rokosjøen sør og Østroa. 

Alle områdene finner du i dette kartet hvor du kan zoome deg inn (de lyseblå områdene gjelder Løten). 

Utbygging i regi av GlobalConnect

Løten kommune har gitt et økonomisk tilskudd til GlobalConnect for at fiberutbyggingen skulle bli mulig der det ikke har vært et kommersielt grunnlag. Utover dette har ikke kommunen noe med fiberutbyggingen å gjøre.

Alt det kommersielle er mellom HomeNet og den enkelte innbygger i Løten som tegner seg for å bli kunde hos HomeNet. Utbygger på vegne av GlobalConnect er Bracom, og det er de som gjør selve gravejobben og legger trekkerør og blåser inn fiberkabelen. 

Har du spørsmål rundt dette, eller vil bli kunde, kontakt GlobalConnect. 

Spleiselag

Kommunen må inn med drøyt 8 millioner kroner for å realisere dette, og midlene er allerede bevilget. Kommunen har mottatt drøyt 2 millioner i NKOM-midler til utbygging i området Segla/Myklagard. I tillegg er det igjen 720.000 kr etter utbyggingen i Budorvegen, og Hedmark Fylkeskraft har bidratt med 3,75 millioner. Kommunestyret har tidligere avsatt nesten 3 millioner kr på fond til formålet og det er i et nyere vedtak avsatt ytterligere 8 millioner til bredbåndsutbygging i perioden 2021 til 2023. 
- Her har vi altså klart å nå målet for et lavere beløp enn det som er bevilget, forteller Gudbrandsen. Selv med litt ekstra å gå på for uforutsette utgifter, er det derfor mulig for kommunestyret å omdisponere noen millioner til andre formål.