Full fiberdekning i Løten i løpet av 2024

Kommunen signerte i mai 2024 en avtale med Eidsiva for utbygging av fiberbredbånd i resterende områder i Løten.

Vi har signert kontrakter med utbyggere slik at Løten kommunes 3666 boenheter har 100 % fiberdekning innen året er omme.

- Det er helt fantastisk, smiler ordfører Marte Larsen Tønseth mens hun feirer med kake sammen med representanter fra utbyggere og hele formannskapet. 

Mål om fiber til alle husstander

Løten kommune lå før utbyggingen av Budorvegprosjektet i 2020 på 72 % bredbåndsdekning. 

Vi lå litt bakpå i forhold til våre mål og andre kommuner. Med bakgrunn i prisbildet på konkurranse som var utlyst langs Budorvegen i 2020 så vi at det kunne la seg realisere å bygge ut det som er utestående i Løten som per i dag mangler en god bredbåndsdekning. 

- Vi fikk kommunestyret med på en satsning ut fra viktigheten med denne type infrastruktur til alle innbyggere for å sikre fortsatt spredt bosetning og videre økning i folketall. 

Målet var å realisere alt med fiber, men vi var usikre på om vi kunne klare det innenfor en forsvarlig kostnadsramme med mye spredt bebyggelse, sier Jan Gudbrandsen, IKT-rådgiver i Løten kommune. 

- Det er mye godt arbeid som ligger bak dette, både politiske valg som er tatt og ikke minst samarbeid med fylkeskommunen om midler, sier ordføreren.

- Vi må også takke alle innbyggere for den egeninnsatsen de har lagt ned med graving inn til eget hus. 

Når vi nå får 100 % fiberdekning så er det med på å sørge for at Løten er en meget attraktiv kommune å jobbe og bo i, i hele kommunen. Fiber er moderne infrastruktur, avslutter Marte. 


Ønsker du fiber?

Bestill hos Eidsiva ved å trykke på knappen under. 

Bestill bredbånd hos Eidsiva her