Oppdatert 18.10.23:
Vestgardsvegen åpnes igjen på slutten av dagen torsdag 19.10.23. 

Oppdatert 25.09.23:
John Galten AS er nå i gang med å grave ny vann- og avløpsledning fra Reksla mot Kvernhuslykkja. I den forbindelse vil innkjøring til Vestgårdsvegen ved Reksla bli stengt for trafikk fra og med i morgen tirsdag 26.09.23 kl. 07.00 og cirka ei uke frem i tid. Skiltet omkjøring er via Ringneskrysset og Alderslystvegen.

Det skal graves kommunale vann og avløpsledninger fra Reksla til Kvernhusløkka i Nordbygda. Det er et tiltak for å forsyne videre abonnenter i Løten kommune med vann og avløp. Det er 40 abonnenter får mulighet til å koble seg til vann og avløp. 

Budorvegen vil få redusert framkommelighet av og til. Arbeid langs vegen vil være skiltet. Budorvegen kommer ikke til å bli stengt , men den vil kunne bli preget av arbeidet i tidsrommet kl. 07.00 til 17.00 og man vil kunne oppleve litt redusert framkommelighet.