Informasjon fra Løiten Almenning:
Strekningen som skal utbedres er fra Brattbakken (Sirkula sitt avfallsanlegg) og opp til parkeringsarealet på Budor. 

Tidsplan

1. aug. – 11. aug. Budorvegen er stengt i ukedager pga. arbeid med skifte av stikkrenner og dypstabilisering.
15. aug. – 31. aug. Dypstabilisering. Her vil ett kjørefelt være oppe etter 11. aug.
1.sept. – 15. sept. Asfaltering. Ett kjørefelt vil være oppe, og trafikken vil bli dirigert.

Før arbeidet med forsterkning starter, må vi bytte 22 stikkrenner. Stikkrenner er det røret som fører vann fra den ene siden av veien til den andre. For å kunne utføre dette på en sikker og forsvarlig måte er vi nødt til å stenge veien for all annen ferdsel. Budorvegen vil derfor bli stengt mellom Brattbakken og Budor på hverdager i en periode (se tidsplan under,) med omkjøring via Østre Fjellveg. Omkjøringen vil bli skiltet.

Veien til Mattisrud vil være åpen i hele anleggsperioden.

Når Budorvegen blir stengt må avfallsanlegget langs Østre Fjellveg benyttes. Sirkula setter opp ekstra overvåkning og tømming av anlegget.

Se nærmere informasjon på Løiten Almennings nettside her.