Ja. Staten har bestemt at bolig- og fritidseiendommer skal ha 30 prosent reduksjon i takstgrunnlaget før skatten beregnes. Dette er allerede trukket fra på skatteseddelen du mottar.