Under fanen «Min eiendom» på Min Side finner du mye informasjon om din eiendom: Om eiendomsskatt, hvor mye du skal betale i kommunale avgifter, samt kart over eiendommen.

Har du spørsmål om det som er registrert i matrikkelen om forhold knyttet til bygninger, areal, tomtestørrelse osv. tar du kontakt med teknisk forvaltning.