Sakkyndig nemnd i Løten kommune har utarbeidet «Retningslinjer for eiendomsskattetaksering».

Retningslinjene finner du her: 

Disse retningslinjene var nye i 2021, og gjelder til neste taksering (normalt om 10 år). De inneholder prinsipper for eiendomskattetaksering, og sier hva som skal legges til grunn for å komme frem til en mest mulig riktig takst.  En takst består av flere elementer og er bygd opp på følgende måte:

  • Matrikkelen er det nasjonale eiendomsregisteret. Dette oppdateres løpende med endringer som gjøres på den enkelte eiendom.  På skatteseddelen vil det fremkomme hvilke bygninger og areal som er lagt til grunn for taksten på den enkelte eiendom. Bebygde tomter blir også taksert.
  • Kvadratmeterprisen for ulike typer areal er fastsatt med bakgrunn i omsetningsverdier for ulike typer eiendommer i kommunen de siste årene.
  • Vurdering av forhold på (Indre faktor - IF) og omkring eiendommen (Ytre Faktor - YF) er fremkommet på bakgrunn av utvendig befaring som ble gjennomført i 2020.
  • Det er utarbeidet sonekart for all bebyggelse. Sonefaktoren er den faktoren som har størst betydning for at eiendommen skal få en mest mulig riktig takst ut fra beliggenhet.