Eiendommene er befart av kommunen i 2020. Taksten ble fastsatt på bakgrunn av retningslinjer for eiendomsskattetaksering (PDF, 546KB) (pdf) utarbeidet og vedtatt av sakkyndig nemnd for eiendomsskatt.