Hvis du mener at eiendomsskattetaksten er feil, kan du klage på taksten innen frist angitt på faktura/ skatteseddel. Klagen må være skriftlig, og forholdene du klager på, bør konkretiseres og dokumenteres så godt som mulig.