Budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2024-2027 finner du her

Via knappen under kan du se Formannskapets innstilling til Kommunestyret.

Formannskapets innstilling (PDF, 139KB)

Vil du gi en uttalelse til budsjettet?

Du kan sende inn uttalelse til budsjettforslaget. Den må være mottatt innen torsdag 14. desember kl. 15:30.


Vil du levere uttalelsen på papir, må den sendes i posten til denne adressen: 
Postboks 113, 2341 Løten eller leveres i servicekontoret (åpent hverdager kl. 10:00-14:00).

Endelig behandling av budsjettet skjer i Kommunestyrets møte den 15. desember.