Delplan demenssykdom 2012 - 2025 (PDF, 308KB)

Løten kommune har utarbeidet en delplan til Helse- og omsorgsplanen vedrørende Demens. Demensplanen utarbeides som følge av kvalitetsavtalen som er inngått mellom Regjeringen og KS og som skal bidra til at demensutfordringene blir satt på dagsorden som en del av kommunenes ordinære planarbeid.

Demensplan 2015 har fem hovedstrategier for å møte framtidas omsorgsutfordringer;

  • Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging.
  • Kapasitetsvekst og kompetanseheving
  • Bedre samhandling og medisinsk oppfølging
  • Aktiv omsorg
  • Partnerskap med familie og lokalsamfunn.