Vedtatt i kommunestyret 29.05.2024 (sak 18/24), og gjelder for peripden 2024 - 2027.

Bakgrunnen for forebyggende plan er Barnevernsreformen som trådte i kraft 1.1.2022. Reformen stiller krav til ledelse i barnevernet, til kommunens faglige og økonomiske styring av barnevernet og til det samlede familie-støttende arbeidet i kommunen. Dette er begrunnet i kommunen sin nærhet til familiene og innsikt i deres behov.

Forebyggende plan for omsorgsvikt og atferdsvansker (PDF, 8MB)