Føringer for folkehelsearbeidet 2016-2026 (PDF, 71KB)

Føringer for folkehelsearbeidet i Løten kommune 2016-2026,
med endringer vedtatt av kommunestyret 25.5.2016 i sak 0028/16