Kommunedelplan for kultur og fritid 2022-2030 (PDF, 1MB)

Vedtatt av kommunestyret 25.05.2022 (sak 21/22)

Kommunestyret i Løten vedtok 02.06.2021 oppstart av arbeidet med revidering av kommunens kulturplan. Dette er i tråd med kommunens vedtatte planstrategi. Forrige kulturplan hadde varighet fra 2016 til 2020.

Løten kommune skal ha en oppdatert kulturplan som angir mål og strategier for kulturarbeidet. Denne planen vil være det overordnede styringsdokumentet for kommunens arbeid innenfor kulturfeltet. Planen skal gi mål, retning og prioriteringer, og tenke utvikling innenfor kulturfeltet for Løten både som geografisk område og som organisasjon. Planen skal også underbygge mål i kommunens øvrige planverk, først og fremst definert i «Kommuneplanens samfunnsdel».