Kommuneplanens samfunnsdel er det overordnede styringsdokumentet for Løten kommune og  skal være styrende for kommunens øvrige planer og virksomhet.

Formålet med planarbeidet har vært å utarbeide en oppdatert plan som danner grunnlaget for hvordan kommunen skal møte framtiden og som viser veien til en bærekraftig og ønsket samfunnsutvikling.

Her kan du lese samfunnsplanen (PDF, 14MB)