Kulturminneplan 2019-2025 (PDF, 7MB)

Kulturminneplan 2019-2025 (interaktiv) (PDF, 4MB)
Kommunestyret vedtok planen 18. september 2019

Hva er Løtens identitet og særpreg?  Hva Løten har vært påvirker hva Løten er i dag. Kulturminneplanen ønsker å fortelle en del av historien om Løten til  innbyggere og besøkende.

Planen er tematisk og fokuserer på følgende områder: 

  • Tettsteder
  • Naturressurser med vekt på landbruket
  • Ferdsel og kommunikasjon
  • Industri og håndverk/teknisk kulturminner
  • Andre viktige kulturminner

En rekke bygninger og steder er registrert i planen som er ført i pennen av Sjur Harby på oppdrag fra kommunen.