Kvalitetsplan for Skolefritidsordningene (SFO) (PDF, 1MB)

Kvalitetsplanen ble vedtatt av Driftsutvalget i Løten kommune 10. mai 2016.