Næringsplan 2019-2030 (PDF, 10MB) | Næringsplan 2019-2030 (interaktiv) (PDF, 857KB)

Ny næringsplan ble vedtatt av kommunestyret høsten 2019, og beskriver utviklingstrekk og mulighetsrom, resultater fra forrige planperiode og rammebetingelser.

Ny næringsplan erstatter Kommunedelplan for næring og landbruk fra 2002. Den nye planen som skal vare fram til 2030 gir retning og overordnede føringer for kommunens arbeid med næringsutvikling. Planen beskriver utviklingstrekk og mulighetsrom, resultater fra forrige planperiode og rammebetingelser.

Planen er inndelt i følgende temaområder:

  • Kommunen som tilrettelegger
  • Infrastruktur
  • Landbruk
  • Turisme og opplevelsesbasert næring
  • Næringsarealer og områdeutvikling
  • Etableringer og innovasjon