Kommunestyret i Løten vedtok i sitt møte den 23. mars 2011 kommunedelplan for utvikling av Løten sentrum.
Dette er en tematisk plan som foreslår prioritering av nødvendige tiltak for å skape en positiv utvikling av tettstedet Løten sentrum. (Planen omtales også som sentrumsplan )

Dokumentet er utarbeidet som en tematisk plan som fastslår prioritering av nødvendige tiltak for å skape en positiv utvikling av tettstedet Løten sentrum. Planen ble vedtatt uendret i forhold til slik den ble sendt ut på høring.

Utdrag fra den tematiske kommunedelplanen

"Denne planen skal gi råd om hvilke helhetlige grep og konkrete tiltak som kan gjøre Løten til et attraktivt sted. I dette ligger vurderinger av hva som er de beste tiltakene i forhold til Løtens egenart, beliggenhet og styrker. Tiltakene som foreslås her, vil være begrunnet i en utforming som speiler dette stedets historie, egenart og aktiviteter.
I Løten sentrum er man i den heldige situasjonen at det allerede er gjort mye utbedringer, og det i tillegg foreligger en rekke reguleringsplaner og forprosjekter med kalkyler for tiltak. Planen skal søke å prioritere mellom tiltak og vurdere sammenheng og avhengighet mellom disse."

Her kan du lese hele planen, samt tiltaksliste: 

Kommunedelplan for utvikling av Løten sentrum (PDF, 3MB)

Tiltaksliste i kommunedelplanen (PDF, 174KB)