Når du skal lage reguleringsplaner, forventer vi at du kjenner innholdet i en rekke planer, strategier og veiledninger. Dette kan være dokumenter som er vedtatt i Løten kommune, på fylkesnivå eller nasjonalt nivå.

På nettsiden arealplaner.no finner du alle vedtatte planer i Løten kommune.

  • Planer på kommunalt nivå
  • Planer på regionalt nivå
  • Lover og forskrifter på nasjonalt nivå
  • Forventninger på nasjonalt nivå
  • Retningslinjer, rundskriv og strategier
  • Veiledere