Kari er løtensokning med 14 års erfaring som kulturrådgiver i Løten kommune. Nå er hun tilbake som kultursjef, en jobb hun drømte om allerede da hun var ansatt her sist. 

- Jeg sa hver gang jeg gikk på jobb her forrige gang at "jeg har verdens fineste jobb". Etter 14 år her hadde jeg godt av å komme meg ut og se litt annet, men allerede den gangen hadde jeg lyst til å prøve og lede kulturarbeidet i Løten. Når nå muligheten bød seg så hadde jeg lyst til å prøve og få jobben. Så klarte jeg det, smiler hun, som etter å ha vært 13 år i fylkeskommunen nå er tilbake på Tingberg.

Kultur på jobb og privat

Mange forbinder nok Kari med folkemusikk og det stemmer. Hun er en del av en folkemusikkfamilie, hvor alle danser eller spiller. I tillegg er hun veldig glad i friluftsliv. Hun er mor til tre og bestemor til to, snart tre. Du kjenner henne kanskje fra speideren også, hvor hun var speiderleder i mange år. Nå er hun ansatt for å forvalte kultur og frivillighet i Løten, hvor idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er et av ansvarsområdene. De siste tre årene har hun vært leder for dette fagfeltet i Innlandet fylkeskommune. 

- Det er viktig at vi har en stor bredde og et stort mangfold i kulturtilbudet i Løten, slik at alle kan finne sin plass og noe de vil være med på. Men må vi prioritere så er barn og unge den viktigste målgruppa, mener Kari.

Løten er en kommune som tross små midler har et rikt kulturliv.

- Det er små forhold, tett og nært, Du kommer innpå og det er korte linjer, en organisasjon som kan snu seg litt raskt. Det synes jeg er morsomt, smiler Kari. 

Blid dame sittende foran tre

Og om du lurer på om Løten trenger en kultursjef, som folk flest kaller stillingen, så se bare her hva slags områder Kari har ansvar for:

 • Kulturskole
 • Bibliotek
 • Kontakt mot frivillige lag og foreninger, innenfor både idrett og kultur
 • Utleie av idrettsanlegg og lokaler
 • Dagsturhytta
 • Tilskudd til Løtenløyper
 • Isbaner om vinteren
 • Idrettsskolen
 • Sekretær for Løten idrettsråd
 • Kunstformidler
 • Munch-satsning
 • Hallvard Trætteberg-stipend
 • Kunstsamling i kommunens eie
 • Sekretær for 17.-mai-komiteen
 • Støtte opp om gallerier og Rokosjøens venner
 • Legge tilrette for øvingslokaler for kultur
 • Arrangementer, slik som Sommer i sentrum, Staskveld, Camp Munch og julegrantenning i sentrum
 • Bygdekinoen
 • Den kulturelle skolesekken
 • Den kulturelle spaserstokken 

Det blir ofte litt usynlig, men vi gjør mye for å tilrettelegge for kulturutøvelse. Vi har ikke alltid så mye penger å bidra med, men vi har mange gode lokaler som frivillige får låne. 

Ser framover

Kari har vært i jobben cirka en måned nå. Innenfor hennes område er det 2,6 årsverk som jobber på Tingberg, 0,6 årsverk i Løtenhallen, 2,6 årsverk på biblioteket og 3,76 årsverk i kulturskolen. Sammen skal de få til bra ting framover.

- De sakene som lå på bordet når jeg kom er nytt Munchsenteret på Klevfos, å få satt opp Dagsturhytta, ny frivilligstrategi og å utrede hvor 17.mai-toget skal gå, ramser Kari opp.

I samarbeid med Anno museum utreder Løten kommune nytt Munchsenter på Klevfos. Ordfører og kommunedirektør er med i denne arbeidsgruppa. Løten kommune har også en avtale med Klevfos slik at alle skolebarn i Løten får gratis tilgang til museet.

dame foran veggmaleri

Kari bruker litt tid nå i starten på å sette ny organisasjon og bli bedre kjent med kulturlivet i Løten.

- Vi har vært igjennom en virksomhetsgjennomgang og jeg må bruke litt tid på å få satt ny organisasjon. Så må jeg bli kjent med kulturlivet i Løten. Fokuset vårt framover er hvordan vi skal få til mest mulig kultur i samarbeid med frivilligheten, sier hun og legger til:

- Jeg er løtensokning og jeg har lang erfaring fra den kommunale jobben i Løten tidligere. Det er en stor ballast jeg drar nytte av nå kjenner jeg. 

Kulturskolen og biblioteket er prioriterte arbeidsområder framover. 

- Vi har vedtak på at kulturskolen skal samarbeide mer med skole. Det synes jeg er et spennende utviklingsområde. Det er spennende å se hvordan dette skal skje i praksis. Kulturskolen er lovpålagt på lik linje med grunnskole. Får du det nærmere skolen får alle barn og unge også et undervisningstilbud innenfor kulturskolens fag, forteller Kari. 

Hun mener også at et bibliotek skal være en møteplass og ikke bare et sted man låner bøker. 

-  Vi skal jobbe med å få biblioteket til å bli mer møteplass enn det er i dag.

I tillegg er det er prosjekt som heter meråpent-bibliotek. Det betyr at man kan gå inn og låne bøker uten at det er noen ansatte der. 

- Det håper jeg vi skal klare å lande, smiler Kari. 

Til slutt trekker Kari fram noen saker som ikke bare er hennes, men som sannsynligvis forbindes mye med hennes stilling. 

 • Fast dekke på friidrettsbana
 • Nytt kunstgressdekke
 • Nytt dekke i basishallen

Dette er prosjekter som er vedtatt, men ikke gjennomført.

- Jeg håper det er prosjekter som bygda ser etter hvert, avslutter Kari. 

Kontaktinformasjon Kari Nilssen: 

E-post: kari.nilssen@loten.kommune.no

Mobil: 48 07 43 27