Driftsutvalget har et særlig politisk ansvar for forvaltning, tjenesteyting og drift. Ansvar og myndighet i forvaltningssaker og driftssaker (enkeltsaker) ligger til driftsutvalget. Driftsutvalget har et særlig ansvar for kvalitetssikring i den kommunale tjenesteyting. Utvalget kan ta opp til behandling forslag som fremmes gjennom utvalgets representanter i etablerte samarbeidsutvalg og vurdere disse i en helhetlig politisk sammenheng.

Her kan du se hvem som er medlemmer av Driftsutvalget:

Driftsutvalget