fem mennesker som sitter på en benk og en mann som står bak
Eldrerådet i Løten 2023-2026: Stående bak: Kjell Erik Rasen. Foran fra venstre: Liv Karin Skjærstad, Torill Hafslund Fossum, Cecilie Nilsen (sekretær), Helle Jordbræk og Rolf Kjellmo.

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet består i dag av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Rådet konstituerer seg selv. Flertallet i rådet skal velges blant pensjonistene. Ved de siste valgene har man valgt inn en politiker slik at det er kontakt mellom eldrerådet og det politiske liv.

Eldrerådets oppgaver:

  • Gi kommunen kunnskap om de eldres behov og levekår
  • Brobygger og talerør mellom kommunes eldre innebyggere og politikere og administrasjonen i kommunen

 

Eldrerådet ønsker kontakt med eldre innbyggere i Løten som har forslag og innspill til hvordan man kan jobbe for å gjøre det enda bedre å være eldre i Løten.

Her kan du se hvem som er medlemmer i Eldrerådet. Du finner også telefonnummer og e-postadresser til Eldrerådets medlemmer ved å trykke på knappen under:

Eldrerådet