Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen. Eldrerådet består i dag av 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer. Rådet konstituerer seg selv. Flertallet i rådet skal velges blant pensjonistene. Ved de siste valgene har man valgt inn en politiker slik at det er kontakt mellom eldrerådet og det politiske liv.

Her kan du se hvem som er medlemmer i Eldrerådet:

Eldrerådet