Formannskapet har et særlig ansvar for oppgaver av betydning for kommunens utvikling, herunder organisasjonsutvikling og tjenesteutvikling, samt oppgaver av særlig politisk interesse og betydning. Formannskapet ledes av ordfører.

Her kan du se oversikt over representantene:

Formannskapet