Fra 1.1.2017 er det ett felles forliksråd for de fire kommunene på Hedmarken (Løten, Hamar, Stange og Ringsaker).

Hedmarken forliksråd er slik sammensatt for perioden 2021-2024:

Medlemmer:
Arne Frogner, leder (Hamar)
Ivar Haave (Ringsaker)
Gunvor Christiansen (Stange)

Varamedlemmer:
Bjørn Sætren (Løten)
Hanne Østby Granmo (Ringsaker)
Monica Tveit (Hamar)

Daglige henvendelser til Forliksrådet skjer via politikammeret på Hamar, tlf. 62 53 90 00.


Hva jobber forliksrådet med?

Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker. Det er både meglingsinstans og domstol. Et krav om for eksempel betaling av gjeld kan fremmes for forliksrådet for å oppnå en minnelig løsning eller få fastslått ved dom at kravet er rettsgyldig. Både forlik og dom i forliksrådet har rettsvirkning og kan eventuelt tvangsfullbyrdes hos namsmannen.

Les mer på disse sidene: 

Namsmann og forliksråd (politi.no)