Klagenemnda er kommunens særskilte nemnd for forvaltningssaker opprettet av kommunestyret i medhold av forvaltningslovens § 28, annet ledd

Klagenemnda er også:

 • klageorgan etter Lov om helsetjenesten 
 • kontrollorgan etter Lov om omsetning av alkoholholdige drikker
 • kontrollorgan etter Lov om vern mot tobakkskader

Klagenemnda har hatt fem medlemmer inneværende periode, valgt særskilt av kommunestyret. Valg av medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda skjer etter samme regler som for faste utvalg, jfr. kommuneloven, kapittel 7: Valg til folkevalgte organer.


Valgte medlemmer for valgperioden oktober 2019 - oktober 2023

(Avtalevalg)

Leder: Arne Egil Stensåsen (AP)
Nestleder: Helle Jordbræk (FrP)

Medlemmer fra SP, H, FrP: 
 • Stian Knutsen Gudem (SP)
 • Oddny Marie Prytz (H)
 • Helle Jordbræk (FrP)
Medlem fra AP, MDG:
 • Arne Egil Stensåsen (AP)
Medlem fra SV:
 • Hjørdis Bjørke (SV)                                                                                       

Varamedlemmer:

Varamedlemmer fra SP, H, FrP:
 • Hjørdis K. Lundsbakken (FrP)
 • Basse Vasaasen (SP)
Varamedlemmer fra AP, MDG:
 • Sven Tore Wilhelmson (AP)
 • Anne Cathrine Nielsen (MDG)
Varamedlem fra SV:
 • Sunniva Skar Tangen (SV)