Klagenemnda er kommunens særskilte nemnd for forvaltningssaker opprettet av kommunestyret i medhold av forvaltningslovens § 28, annet ledd

Klagenemnda er også:

 • klageorgan etter Lov om helsetjenesten 
 • kontrollorgan etter Lov om omsetning av alkoholholdige drikker
 • kontrollorgan etter Lov om vern mot tobakkskader

Klagenemnda har hatt fem medlemmer inneværende periode, valgt særskilt av kommunestyret. Valg av medlemmer og varamedlemmer til klagenemnda skjer etter samme regler som for faste utvalg, jfr. kommuneloven, kapittel 7: Valg til folkevalgte organer.

Valgte medlemmer for valgperioden oktober 2023 - oktober 2027

(Avtalevalg)

Leder: Helle Jordbræk (FRP)
Nestleder: Laila Jenssveen (AP)

Medlemmer fra SP, H, SV, FRP, MDG
 • Helle Jordbræk (FRP)
 • Karoline Weea Johansen (SP)
 • Erik Reiersen (H)
Medlem fra AP:
 • Laila Jenssveen (AP)
 • Erik Viena (AP)                                                                               

Varamedlemmer:

Varamedlemmer fra SP, H, Sv, FRP, MDG:
 • Vegard Jensvold (SV)
 • Jon Lurås (MDG)
 • Frode Th.Larsen (FRP)
Varamedlemmer fra AP:
 • Martin Kjeldsrud (AP)
 • Nina Hval Skårholen (AP)