Som representanter og personlige vararepresentanter til KS fylkesmøter for valgperioden 4. oktober 2023 til oktober 2027:

Marte Larsen Tønseth
Vara: Christen Engeloug og Ingrid Lekve

Synnøve Fjærgård
Vara: Laila Jenssveen og Martin Kjeldsrud