Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen, og skal ivareta alle grupper med nedsatt funksjonsevne. Her kan du se hva slags saker de jobber med:

Hva gjør rådet?

Vi er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen. Vi er deltakende og kan medvirke i saker som berører personer med nedsatt funksjonsevne hos oss i Løten. Vår hensikt er å ivareta alle grupper med nedsatt funksjonsevne og vi arbeider for prinsippet om universell utforming og likestilling.
Vi skal orienteres om aktuelle saker som angår personer med nedsatt funksjonsevne og rådets uttalelser skal vektlegges.

Eksempler på hva rådet kan gi uttalelser i:

  • overordnete kommuneplaner og budsjetter
  • tiltak og planer i helse- og omsorgssektoren
  • boligprogrammer og arealplaner
  • samferdsels- og kommunikasjonsplaner
  • kulturelle tiltak og idrettstilbud
  • universell utforming
  • høringsinnspill i diverse saker til kommune og stat

Rådet behandler ikke saker for enkeltpersoner, men kan bruke enkeltsaker som eksempler.

Hvem er vi?

Vi består av 3 representanter fra foreninger og brukerorganisasjoner, 3 representanter fra kommunens politiske
organer, og 2 representanter fra kommunens administrasjon.

 

Mer informasjon finner du her: