Representanter til Hamarregionen interkommunale politiske råd (HIPR) for valgperioden 4. oktober 2023 til oktober 2027:

Ordfører med personlig varamedlem Kjell Erik Nordal (H)

Varaordfører med personlig varamedlem Hilde Mari Bjørke (SV)

Synnøve Fjærgård (AP) med personlig varamedlem Knut Arne Søsveen (AP)