Løten kommunes medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i SIRKULA IKS for valgperioden 4. oktober 2023 til oktober 2027:

Medlem:
Marte Larsen Tønseth

Med personligvaramedlemmer:
Christen Engeloug
Jon Lurås

Medlem:
Jørn Arild Flatha

Med personligvaramedlemmer:
Synnøve Fjærgård
Knut Arne Søsveen