Løten kommunes medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i Hias IKS for valgperioden 4. oktober 2023 til oktober 2027:

Medlem:
Marte Larsen Tønseth

Med personlig varamedlemmer:
Christen Engeloug
Jon Lurås

Medlem:
Jørn Arild Flatha

Med personlig varamedlemmer:
Synnøve Fjærgård
Knut Arne Søsveen

Sakspapirer til møter i representantskapet finner du på Hias sine nettsider ved å trykke her.