Løten kommunes medlem og varamedlemmer til representantskapet i Revisjon Øst IKS for valgperioden 2023-2027:


Medlem:  Christen Engeloug (SP)
Vara:  Knut Arne Søsveen (AP)
Vara: Ingrid Lekve (SP)