Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2023 - 31.10.2027

Politisk representant:
Stian Knutsen Gudem (SP)
Vara: Atle Ruud (SP)

Foreldrerepresentanter:
Leder FAU.   
Nestleder FAU Østvang.
Forelderepresentant SFO (og vara)

Elev-representanter:
Leder elevråd. Vara:
Nestleder elevråd + Vara
Elevrepresentant + vara
Elevrepresentant + vara

Ansatt-representanter
Rektor Østvang skole (Sekretær for utvalget)
SFO-leder.   
Ansattrepresentant Østvang skole + Vara