Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2019-31.10.2023

Politikere
Lillian Rygg (SP)
Anne Lise Jensen (H)

Foreldre-representanter:

  • Leder i FAU barnehage
  • Representant fra FAU barnehage
  • Leder for FAU skole
  • Representant fra FAU skole

Ansatte-representanter:

  • Rektor
  • Leder SFO
  • Styrer i barnehagen
  • Ansatt-representant barnehage
  • Ansatt-representant skole