Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2023-31.10.2027

Politikere
Berit Johansen (FRP)
Vara: Fredrik Hafslund (SP)

Foreldre-representanter:

  • Leder i FAU barnehage
  • Representant fra FAU barnehage
  • Leder for FAU skole
  • Representant fra FAU skole

Ansatte-representanter:

  • Rektor
  • Leder SFO
  • Styrer i barnehagen
  • Ansatt-representant barnehage
  • Ansatt-representant skole