Politikerne er valgt av Driftsutvalget for perioden 1.11.2023-31.10.2027

Politiske representanter:
Elin Storsveen (SP)
Vara: Stian Knutsen Gudem (SP)

Representanter fra BUK:
2 medlemmer

Andre medlemmer:
FAU-leder ved Ådalsbruk skole
Representant for sped- og småbarnsforeldre.
Representant fra Rådet for mennesker med funksjonsnedsettelse

Ansatterepresentanter:
Lars Bergerenegn, virksomhetsleder
Repr. helse- og familietjenesten
Repr. barneverntjenesten